BONDE BARZEY ADVOKATBYRÅ AB

Verksamhetspolicy – Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljöpolicy

Bonde Barzey Advokatbyrå AB är en nationell- och internationell advokatbyrå.

Vi är mångsidiga – främst inom de affärsjuridiska områdena Förvaltningsrätt, Kommersiell Avtalsrätt, Entreprenadrätt, IT-rätt, Dataskyddsförordningen (GDPR) & svenska Dataskyddslagstiftningen samt Upphandlingsrätt.

Vi säkerställer att våra uppdrag genomförs med hög kompetens.

Vår värdegrund styr oss i arbetet med våra kunder, med målet att skapa en leverans av högsta kvalitet för att därigenom ta tillvara deras intressen.

Vi arbetar starkt och kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan från tjänsteresor, inköp av material och tjänster. Vi är måna om att våra leverantörer även delar våra värderingar om miljön. Vårt arbete grundar sig på att vi ständigt söker förbättringar vilket innebär att arbetet ska vara kontinuerligt och verksamhetsnära.

Vi sätter ribban högt och strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna har goda förutsättningar att utföra sitt arbete både flexibelt, effektivt och arbetsmiljömässigt. De har möjlighet att påverka både företagets- och sin egen utveckling.

Vi följer tillämplig lagstiftning och Advokatsamfundets regler.

Vi är certifierade via kvalitetssäkrat institut, och snart är vår firma certifierade enligt ISO14001 (Miljö), ISO9001 (Kvalitet) och ISO45001 (Arbetsmiljö).