Entreprenadrätt

Bonde Barzey Advokatbyrå är väldigt erfaren inom rättsområdet entreprenadrätt och bistår sina klienter i AB 04 och ABT 06 entreprenader, och därtill relaterade områden. Vi biträder klienterna i olika faser av ett projekt, såväl under anbudsgivningen samt under pågående entreprenad.

Fastighetsrätt

På Bonde Barzey biträder vi våra klienter i samtliga frågor inom fastighetsrätt. Våra jurister har bred kompetens kring den omfattande lagstiftningen som detta område präglas av.Vanliga frågor som rör köp, ägande samt försäljning av fastighet angår både näringsidkare och privatpersoner. Bonde Barzey har stor erfarenhet av att biträda samtliga parter – såväl köp- som säljsidan.

Kontakt.