Entreprenadrätt

Bonde Barzey Advokatbyrå är väldigt erfaren inom rättsområdet entreprenadrätt och bistår sina klienter i AB 04 och ABT 06 entreprenader, och därtill relaterade områden. Vi biträder klienterna i olika faser av ett projekt, såväl under anbudsgivningen samt under pågående entreprenad.

Kontakt.