Life Science och FoU

Våra jurister på Bonde Advokater har länge arbetat med Life Science och FoU, där rätten till innovationer, publicering, allokering av nyttjanderätter – och för högskolor – lärarundantaget, utgör viktiga komponenter. Många av våra klienter är forskningsintensiva och förstår värdet både av samarbeten samt att skydda sina rättigheter. Vi bistår med rådgivning om Life Science och komplexa FoU-avtal samt hur våra klienter kan värna om sitt bakgrundsmaterial och sina resultat. Vi handplockar jurister som har rätt internationell erfarenhet och vi har jurister som har lång erfarenhet inom rättsområdet. Detta hjälper våra klienter att konkurrera på lika villkor med sina internationella konkurrenter.

 

Kontakt.