Processrätt

Våra skickliga advokater bistår myndigheter och företag i förhandlingar med motparter och med rättsprocessen. Vårt mål är alltid att hitta en bra lösning där våra klienter kan känna sig trygga. Vi arbetar med tvister, inklusive skiljeförfaranden, i Sverige och internationellt. Tillsammans med klienten planerar vi en intelligent strategi för att nå målet.

Fastighetsrätt

På Bonde Barzey biträder vi våra klienter i samtliga frågor inom fastighetsrätt. Våra jurister har bred kompetens kring den omfattande lagstiftningen som detta område präglas av.Vanliga frågor som rör köp, ägande samt försäljning av fastighet angår både näringsidkare och privatpersoner. Bonde Barzey har stor erfarenhet av att biträda samtliga parter – såväl köp- som säljsidan.