Senior Specialist – Bo Johan Wigfeldt

Bo Johan är jurist och systemvetare och bistår svenska och utländska företag med rådgivning inom kommersiella avtal och GDPR.

ERFARENHET:

Han är dataskyddsexpert och har uppdrag som dataskyddsombud i företag och organisationer. Bo Johan processar både inom förvaltningsrättsliga som civilrättsliga områden och arbetar som konsult för företag, organisationer och startup.
Han undervisar och ger rådgivning i Sverige och i utlandet.

SPRÅK:

Svenska och engelska

Kontakt.