Senior Specialist – Hans-Peter Erlingsson

Hans-Peter har mer än 20 års erfarenhet av att bistå svenska och utländska företag och myndigheter med kvalificerad juridisk och affärsmässig hjälp i samband med digitalisering och informationshantering.

Han bistår med expertis inom integritet- och dataskydd, e-Privacy och marknadsrätt, immaterialrätt, informations- och cybersäkerhet, säkerhetsskydd, offentlighet- och sekretess samt avtalsrätt. Hans-Peter är certifierad dataskyddsspecialist och expert i ISO:s standardiseringskommitté för tillitsfull artificiell intelligens, med särskilt fokus på etik och digital hållbarhet.

ERFARENHET:

Hans-Peter har erfarenhet från retail/e-commerce, automotive, pharma och ICT

SPRÅK:

Svenska och engelska