Senior Specialist – Uno Thörnborg

Uno är civilingenjör maskinteknik, Europeiskt patentombud och har arbetat med immaterialrätt sedan 2000.
Han har erfarenhet från att ha arbetat inom Patent och Registreringsverket, interna patentorganisationer hos industriföretag samt patentkonsultfirmor.

Unos erfarenhet sträcker sig över ett brett teknikområde innefattande mekanik, automation, material, byggnation, ventilation, värmeöverföring, bilindustri, och processteknik. I nämnda och andra teknikområden har Uno skrivit och registrerat patentansökningar samt arbetat med svaromål. Uno har mångårig och djup erfarenhet från att hjälpa och rådge organisationer och företag att upprätta strategier och policyer, organisera och hantera interna patent och IP-processer. Uno har också omfattande geografisk erfarenhet från att använda, hävda och försvara patenträttigheter i Europa, USA, Kina, Indien, Afrika.