Upphandlingsrätt

Ditt anbud måste vara korrekt utformat för att vinna upphandlingen. På Bonde Barzey finns både kunskapen och erfarenheten för att stödja klienten i upphandlingsprocessen. Vi bistår i arbetet med att anbudet skall överensstämma med förfrågningsunderlaget, samt att identifiera punkter i förfrågningsunderlaget som behöver beaktas så att den efterfrågade tjänsten/produkten blir korrekt prissatt i anbudet. Vår firma har även stor erfarenhet i att bistå vid överprövning av en upphandling.
För våra klienter har vår expertis blivit en naturlig del av upphandlingsprocessen.