Policy.

Bonde Barzey Advokatbyrå AB är en nationell- och internationell advokatbyrå som alltid säkerställer att uppdragen genomförs med hög kompetens.

Vi är mångsidiga – främst inom de affärsjuridiska områdena Immaterialrätt, Kommersiell Avtalsrätt, Entreprenadrätt, IT-rätt, Dataskyddsförordningen (GDPR) & svenska Dataskyddslagstiftningen samt Upphandlingsrätt.

Vår värdegrund styr oss i arbetet med våra kunder, med målet att skapa en leverans av högsta kvalitet för att därigenom ta tillvara deras intressen.

Vi arbetar starkt för att minska vår miljöpåverkan från tjänsteresor, inköp av material och tjänster och är måna om att våra leverantörer även delar våra värderingar om miljön. Vårt arbete grundar sig på att vi ständigt söker förbättringar vilket innebär att arbetet ska vara kontinuerligt och verksamhetsnära.

Vi vill vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna har goda förutsättningar att utföra sitt arbete både flexibelt, effektivt och arbetsmiljömässigt samt möjlighet att påverka både företagets- och sin egen utveckling.

Vi följer tillämplig lagstiftning, föreskrifter och Advokatsamfundets regler.

Vi är certifierade inom ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljö), 45001 (arbetsmiljö).

Välkommen till Bonde Barzey Advokatbyrå!

Viveka Bonde                     Nina Barzey
Advokat | Partner             Advokat | Partner