Policy

Bonde Barzey Advokatbyrå AB är en nationell- och internationell advokatbyrå som alltid säkerställer att uppdragen genomförs med hög kompetens.

Vi är mångsidiga – främst inom de affärsjuridiska områdena kommersiell avtalsrätt, entreprenadrätt, it-rätt, dataskyddsförordningen (GDPR) & svenska dataskyddslagstiftningen, upphandlingsrätt samt immaterialrätt.

Vår värdegrund styr oss i arbetet med våra kunder, med målet att skapa en leverans av högsta kvalitet för att därigenom ta tillvara deras intressen.

Vi arbetar starkt för att minska vår miljöpåverkan från tjänsteresor, inköp av material och tjänster och är måna om att våra leverantörer även delar våra värderingar om miljön. Vårt arbete grundar sig på att vi ständigt söker förbättringar vilket innebär att arbetet ska vara kontinuerligt och verksamhetsnära.
läs mer om vår miljöpolicy via denna länk

Vi vill vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna har goda förutsättningar att utföra sitt arbete både flexibelt, effektivt och arbetsmiljömässigt samt möjlighet att påverka både företagets- och sin egen utveckling.

Vi följer tillämplig lagstiftning, föreskrifter och Advokatsamfundets regler.

Så här behandlar vi dina personuppgifter i vår dataskyddspolicy enligt den nya dataskyddslagen GDPR – läs vidare på denna länk.

Vi är certifierade inom ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljö), 45001 (arbetsmiljö).

Välkommen till Bonde Barzey Advokatbyrå!

Viveka Bonde                     Nina Barzey
Advokat | Partner             Advokat | Partner