Senior Specialists

Vi har nöjet att presentera två Senior Specialister knutna till oss.
Kjell Persson (länk) som arbetat som domare i Övre Norrland, och
Hans-Peter Erlingsson (länk), expert med särskilt fokus på etik och digital hållbarhet.